Przejdź do treści

Zamawiający wyznaczył termin przekazania placu budowy na dzień 05.02.2024 r.