Przejdź do treści
L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
USŁUGODAWCY
1 Usługi Archeologiczne Tomasz Fudali Kompleksowe wykonanie nadzoru archeologicznego
2 Tilia Consulting Biuro Doradztwa Środowiskowego Piotr Malcher Kompleksowy, stały nadzór przyrodniczy i środowiskowy
3 INVICTUS Adam Stożek Sprawowanie nadzoru saperskiego nad inwestycją
4 FLODER Wojciech Mleczek Wycinka drzew i krzewów
5 FieldLab Mateusz Hypki Kompleksowe wykonanie inwentaryzacji
6 PROCOM Sp. z o. o. Kompleksowe opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
7 GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek Kompleksowa obsługa geodezyjna
8 LBT Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna
9 PPHU ANREM Andrzej Grzesik Roboty ogólnobudowlane
PODWYKONAWCY
1 TELEMAX MEDIA Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja robót branży telekomunikacyjnej
2 FLODER Wojciech Mleczek Kompleksowa realizacja robót związanych z wyburzeniami obiektów budowlanych i ogrodzeń
3 TEDBUD-JARECKI Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja robót – przebudowa, budowa i rozbiórka sieci i przyłączy gazowych
4 MK KOLMONT Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja robót branży elektroenergetycznej.
5 WOD KAN BUD Sp. J Kompleksowa realizacja robót branży instalacji sanitarnej.
6 ZRI Henryk i Rafał Chrobok Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja robót palowych dla branży mostowej.
7 GROUNDMAX Sp. z o.o. Zdjęcie warstwy humusu
8 L-DROG Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja robót branży drogowej, polegającej na wykonaniu robót ziemnych
DOSTAWCY
1 RBS Stal Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej i prostej

Informacje dla wykonawców i podwykonawcówCzytaj więcej