Przejdź do treści

W dniu 20.06.2024 odbyło się badanie kontrolne pęknięć podłużnych nawierzchni DK7 w celu oceny jej stanu.

Badanie było wykonane przez Laboratorium GDDKiA.