Przejdź do treści

W dniu 28.05.2024 Wykonawca wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu dla zadania „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 w miejscowości Myślenice”

Zawężone zostaną dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Krakowa (pozostają dwa pasy ruchu o szerokościach 2,75m i 3,25m) na odcinku od km 694+100 do km 693+470.

Zawężone zostaną dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Myślenic (pozostają dwa pasy ruchu o szerokościach 2,75m i 3,25m) na odcinku od km 693+470 do km 694+100.

Zamknięta zostanie droga gminna  (droga boczna odchodząca od ul. Sobieskiego w kierunku Krakowa), objazd prowadzony będzie DK7.

Zamknięta zostanie droga gminna  (droga boczna łącząca ul. Jana Sobieskiego z ul. Sienkiewicza), objazd prowadzony będzie prowadzony będzie przez DK7, ul. Słowackiego, ul. Żeromskiego, ul. Kasprowicza.