Przejdź do treści

Informacje o projekcie

 • Długość odcinka
  663 m
 • Wykonawca
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
 • Data podpisania umowy z Wykonawcą
  22 stycznia 2024 r.
 • Czas realizacji
  18 miesięcy
 • Planowany termin zakończenia prac
  grudzień 2025 r.
 • Wartość umowy na realizację
  55 894 258,64 zł

Opis inwestycji

Cele

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w Myślenicach jest inwestycją o znaczeniu regionalnym. Celem inwestycji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu DK7, poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na drodze powiatowej, i drogach lokalnych, usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych



CZYTAJ WIĘCEJ